Marka İtiraz işlemleri; Türk Patent ve Marka Kurumu’ na yapılan marka tescil başvuruların TÜRKPATENT tarafından ön inceleme sonucunda markalar bültenindeki yayın kararlarına, önceden tescilli marka sahiplerince çeşitli gerekçelerle yapılan itirazlar, bu itirazlara başvuru sahiplerince yapılan “itiraza karşı görüş” ve Türk Patent  tarafından verilen kararlara ve YİDK itirazlarını kapsamaktadır.

Marka İtiraz işlemlerinde sıklıkla çekişmeli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesi ele alınmaktadır.

Hemen şunu belirtmek gerekir ki TÜRKPATENT ilk ön incelemesinde başvuru yapılan marka ile önceden tescilli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesinin varlığını incelemez. Sadece başvuru yapılan marka ile önceki markalar arasında aynı veya ayniyet derecesinde markaların benzer olup olmadığını inceler ve ona göre karar vermektedir.

Karışıklık ve iltibas tehlikesi olmasına rağmen yayınlanan başvuruların Marka İzleme ve Takip yapılmaması ve itiraz edilmemesi halinde benzer marka tescil edilebilir.


Karışıklık ve iltibas 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (SMK) ilgili hükümlerince ancak üçüncü taraflarca itirazların olması halinde TÜRKPATENT tarafından incelenmekte ve karar verilmektedir. Dolayısıyla da markalar arasında çekişmeler de en çok iltibas ve karışıklık iddiası konu edinilmektedir.