Barkod, malın hangi ülke ve işletmede üretildiği veya ambalajlandığını, cinsini, çeşitli özelliklerini tanımlayan çizgi kod sistemine uygun olan kod etiketidir.

 

Ürün Barkodu


Ürünlerinizin uluslararası piyasalarda etiketleme ve tanımlama yönünden problemlerle karşılaşmaması için l977 yılında Brüksel’de kurulan Avrupa EAN Mal Numaralama Birliğince tespit edilen Çizgi Kod Sistemine uygun olarak kod numarası almanız gerekmektedir. Çizgi kod malın hangi ülkenin hangi işletmesinde üretildiği ve/veya ambalajlandığını, cinsini, çeşitli özelliklerini tanımlar. Önceden belirlenmiş kurallara uygun çeşitli kalınlıklardaki l3 adet dikey paralel çizgi ve bu çizgiler arasındaki boşluklar kodu oluşturur. Soldan sağa doğru ilk 3 hane ülke kodu, sonra gelen 4 hane işletme kodu, sonraki 5 hane mamul kodu, son hane ise ilk l2 hanenin doğru okunup okunmadığının kontrolü hanesidir.

 

Çizgi Kodu Kullanmak İçin Hangi Cihazlar Gereklidir?


Çizgi kodun okunabilmesi, yani bu şifrenin çözülebilmesi için Işıklı kalem, sabit ışık üstü cam, okunan çizgi kodu gösterecek ekran ve bilgisayarlarla bağlantılı özel donanımlı cihazlar gereklidir. Bu özel donanımlar ve özel programlar y